Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

2019

Mulgimaa laste 23. folkloorifestival

Mulgimaa laste folklooripäeva eesmärk on lastele mulgikeelsete laulude ja laulumängude abil tutvustada ja õpetada mulgi keelt ja kultuuri ja oma pärimust. 2019. aastal oli folklooripäev kantud põliskeelte aasta temaatikast ning mängiti ja õpiti pärimuslaule ja mänge. 

 

23. maikuu päeväl olli Ala rahvamajja kokku tullu 197 Mulgimaa last üten oma õpetejidege 14 lasteaiast, et maha pidäde joba 23. Mulgimaa laste vulklooripäev. Latse ollive ära õpnu 9 mulgikiilset laulumängu. Lustilisi laule ja tantse juhative vulklooripäevä ürgäi Alli Laande ja lauluõpetei Ade Laande. Sii om kige vanemb Mulgimaal peetev omakultuuripidu. Päevä kõrrald Mulgi Kultuuri Instituut, raha saadi Ravakultuurikeskuse vulkloorivestivale toetemise abinõust. 

Toetab folkloorifestivalide programm.