Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

2018

Mulgimaa tuntuks!

Projekt: Mulgimaa tuntuks!

Projekti taotleja ja täitja: Mulgi Kultuuri Instituut

Kestus 2017 - 2019 mai

Kontakt: Kaja Allilender +372 5185 371, mki@mulgimaa.ee

Rahastus: PRIA Leader-meede Mulgimaa Arenduskoja kaudu

Projekti üldeesmärk: luua Mulgimaast kui reisisihist atraktiivsem sihtkoht. 

Projekti tegevused on suunatud siseturule ja Läti sihtturule.

Projekti üldeesmärk: Projekti eesmärk on luua Mulgimaast kui reisisihist atraktiivsem sihtkoht.

Projekti Mulgimaa tuntuks otsesed eesmärgid: 
1.  Turismisektor Mulgimaal teeb koostööd;
2.    Mulgimaad on tutvustatud siseturul erinevatele sihtgruppidele – lõpptarbijale ja professionaalile ning teadmine Mulgimaast kui reisisihist on siseturistide seas kasvanud; 

3.    Mulgimaa külastajate arv ja siin ööbijate arv ning korduvkülatajate arv on kasvamas: siseturistide seas – võrreldes 2015. aasta seisuga aastaks 2019 kuni 20% kasv;
4.    Mulgimaad on tutvustatud naabersihturul - ennekõike Läti sihtturul j selle tulemusel on kasvanud Lätist tulevate turistide arv aastaks 2019 vähemalt 25% võrreldes 2015. aasta seisuga;
5.     Kasvab turismist saadav  tulu. Kuna kasvab külastuste arv ja tarbitakse rohkem teenuseid , siis kasvab ka ettevõtete käive ja seeläbi kasvab ka maksude maksmine ning seeläbi kasvab ka kohaliku omavalitsuse tulubaas;
6.     Kasvab Mulgimaa  hea maine reisisihina.

Tegevused projektis:

1. Portaali tõlkimine www.mulgimaa.ee sihtturu keeltesse: inglise, vene, läti ja soome keelde.  Tegevus toimub 2017 I poolaasta
2. Esitlustarvikute soetamine, millega messidel jms sarnastel üritustel osaleda (stend, silt, lauad, toolid, roll-upid) ning välitingimustes esitlusteks moodultelk. Kuna Mulgimaa on omanäoline kultuuripiirkond, siis see eeldab, et ka esiltustarvikud kannaksid oma sõnumit  - kindlasti ei sobi standardsed lahendused. Samuti soetatakse multimeediaprojektor, et läbi viia esitlusi, seminare ja tutvustada Mulgimaad kui atraktiivset reisisihti. Tegevus toimub 2017 I poolaasta
3. Osalemine erinevatel sihtturgude turismimessidel Mulgimaa ühisstendiga – Tourest 2017-2019 ja koostöös SA Lõuna-Eesti Turism messil Balttour 2017-2019.

3.1. Osalemine turismimessidel Balttour 2017 ja Tourest 2017 loe siit
3.2. Osalemine turismimessidel 2018-2019.

4. Infokandjatest antakse välja Mulgimaa  tähtsündmuste kalender aastate lõikes ja turismikaart neljas keeles.

4.1. Mulgimaa sündmused 2017 ja Mulgimaa turismikaart neljas keeles. Tegevus 2017 Jaanuar

4.2. Mulgimaa sündmused 2018, 2019. Tegevus 2018, 2019
5. Kolm telesaadet Läti sihtturule Läti telekanalis. Tegevus toimub 2018

6. ETFLi liikmetele tootetutvustusreis. Kevad 2018

7. Pressireis Läti ajakirjankele. 2019 kevad.

Projekti tulemused
1. Mulgimaa maine turismisihina on oluliselt kasvanud ja hea;
2. Mulgimaa on saanud tuntumaks sihtturumaal – Põhja-Lätis;
3. Kestlik Mulgimaa ühisturundus on kasvatanud turistide arvu piirkonnas. Kasvanud on korduvkülastajate arv, samuti ööbimisega külastajate arv;
4. Kasvab kohalike omavalitsuste tulubaas;
5. Kasvab Mulgimaa teenusepakkujate arv ja kasvab ka teenuste mitmekesisus. Kui turiste ja külalisi jätkub, on ettevõtjad positiivsemalt meelestatud investeerima turismi – ja tema tugiteenuste arendamisse.
6. Ühisturundus aitab kaasa Mulgimaa kui reisisihi kujundamisele. Ühisturundusega tutvustatakse Mulgimaa tooteid ja teenuseid ning seeläbi kasvab piirkonda külastavate turistide hulk. Samuti on tagatud Mulgimaa turundustegevuse jätkusuutlikkus. Kasu saab Mulgimaa piirkond tervikuna, sest Mulgimaad kui ühtset reisisihti tutvustakse positiivses võtmes erinevatel sihtturgudel ja erinevatele sihtgruppidele. 
7. Koostööd tehakse Mulgimaa (turismi)ettevõtjate kui ka erinevate arendusorganisatsioonidega, kes kaasatakse turundustegevustesse. Ettevõtjad kui ka arendusorganisatsioonid ja turismiinfo vahendajad on ka Mulgimaa turundajad, jagades samuti projekti raames toodetud materjale kui ka olles kaasatud erinevatesse tegevustesse.