Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

2018

V Mulgi pidu

V Mulgi pidu toimub 26. mail 2018 Halliste kihelkonnas Abjas.

Loe infot Mulgi peo kohta siit

Peakorraldaja: Mulgi Kultuuri Instituut, Kaja Allilender 5185371 mki@mulgimaa.ee

Toetavad: Mulgimaa kultuuriprogramm 2014-2017, Mulgimaa pärimuskultuuri programm 2018-2021

Mulgi Elamuskeskuse rajamine Sooglemäele

Projekt: Mulgi Elamuskeskuse rajamine Sooglemäele

Asukoht: Sooglemäe Ala küla Helme vald 

Sooglemäe kinnistu, mille pindala on 6,8 ha, omanik on Mulgi Kultuuri Instituut

Sooglemäe arendusprojekti järgmised sammud ja ajakava: 

September 2017 arhitektuurikonkurss koostöös Eesti Arhitektide Liiduga

Arhitektuurikonkursile laekunud tööd, sh võidutöö Nüüd Arhitektidelt

Oktoober - jaanaur 2018 Projekteerimine

Taotluse esitamine PKT 31.01.2018

Ehitamine 2018 - 2020

Ekspositsioon ja sisustamine 2020 - 2021

Mulgi elamuskeskuse avamine mai 2021

Mulgi Elamuskeskuse projekti kõneisik on Tõrva vallavanem Maido Ruusmann +372 529 7969 maido.ruusmann@torva.ee ;

Lisainfo ka Kaja Allilender Mulgi Kultuuri Instituut 5185371, mki@mulgimaa.ee

Mulgimaa võrgustikud

Taotleja ja ellu viija: Mulgi Kultuuri Instituut

Rahastus: PRIA leader meede: Mulgimaa Arenduskoda

Projekti kestus: 2017- 2019

Projekti summa kokku: 33 477 EUR

Tegevused: Mulgimaa turismistrateegia 2025 koostamine, turismivõrgustiku, toidu- ja käsitöövõrgustiku arendamne, ühissturunduse tegevused.

Kontakt ja info: Kaja Allilender mki@mulgimaa.ee 5185371

Hendrik Adamsoni murdeluulevõistlus 2018

Alates 2018 korraldab Hendrik Adamsoni murdeluulevõistlust Mulgi Kultuuri Instituut

Murdeluulevõistlus kestab 1. märtsist kuni 1. septembrini 2018.

Pidulik murdeluulepreemivõistluse väljakuulutamine toimub 6.10.2018 Kärstna mõisas.

Toetab Mulgimaa pärimuskultuuri programm

Info ja kontakt; Kaja Allilender 5185371, mki@mulgimaa.ee

Üitsainus Mulgimaa 2018

Ajaleht Üitsainus Mulgimaa ilmub aastast 2008, tegemist on ainukese mulgikeelse ajalehega.

Ajalehte annab välja Mulgi Kultuuri Instituut, toetab Mulgimaa pärimuskultuuri programm.

Ajaleht ilmub kvartaalselt, trükiarv 2500.

Loe ajalehte siit: Üitsainus Mulgimaa

Ajalehte toimetab Kristi Ilves ajaleht@mulgimaa.ee

Ajalehe levi: tellitav läbi Omniva.

Otsi ajalehte COOP ketist: Tõrva Tõrviku Konsum, Karksi-Nuia Konsum, Abja-Paluoja Konsum, Mõisaküla A ja O, Mustla Konsum, Kärstna A ja O, Paistu A ja O, Suislepa A ja O, Ala A ja O.

Suure Mulgi sõnaraamatu koostamine 2018

Taotlus ja täitmine: Mulgi Kultuuri Instituut

Toetus: Mulgimaa pärimuskultuuri programm

Kontakt ja projekti juht: Alli Laande 5239 232, alli.laande@gmail.com ;

Suur Mulgi sõnaraamat on väga hea näide kolme ühenduse heast koostööst – Tartu Ülikool, Mulgi Kultuuri Instituut ja Eesti Keeleinstituut, mille tegevust toetab ka Kultuuriministeeriumi Mulgimaa  Kultuuriprogramm

Suur Mulgi sõnaraamatu koostamise neljanda aasta eesmärgiks on täiendada sõnaraamatut 4500 sõna osas. 
Aasta jooksul saab Mulgi sõnaraamatu Eelex-i  veebikeskkonda sisse kantud 4500 kontrollitud ja näitelausetega täiendatud ja tüüpsõnadega märgistatud sõna. Aasta lõppedes on sõnaraamatus ~ 12 000 sõna.  

Mulgi suure sõnaraamatu maht on planeeritud kokku ~16000 sõna. Suur Mulgi sõnaraamat peaks valmima trükitult 2019.

Mulgimaa tuntuks!

Projekt: Mulgimaa tuntuks!

Projekti taotleja ja täitja: Mulgi Kultuuri Instituut

Kestus 2017 - 2019 mai

Kontakt: Kaja Allilender +372 5185 371, mki@mulgimaa.ee

Rahastus: PRIA Leader-meede Mulgimaa Arenduskoja kaudu

Projekti üldeesmärk: luua Mulgimaast kui reisisihist atraktiivsem sihtkoht. 

Projekti tegevused on suunatud siseturule ja Läti sihtturule.

Mulgimaa vaimne pärand

Taotleja ja täitmine: Mulgi Kultuuri Instituut

Toetusprogramm: Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekannete koostamiseks ja uuendamiseks 2015–2019

Kontakt: Kaja Allilender +372 5185 371, mki@mulgimaa.ee

Paljud Mulgimaalt alguse saanud traditsioonilised mustrid, kombed, toidud on levinud üle Eesti ja praegugi laialdaselt kasutusel, kuid enamik inimesi ei tea, kust ja kuidas need on alguse saanud. Projekt annaks võimaluse seostada need kindla paikkonnaga ja anda seeläbi nii mulkidele endile kui teistelegi teada, millega on tegu. Seeläbi saame tugevdada Mulgimaa identiteeti ja innustada märkama ja kasutama just siinsele piirkonnale omast. 

Mulgikeelsed uudised ERRi Vikerraadios 2018

Koostöö ERR-iga.

Mulgikeelsed uudised on eetris Vikerraadios teisipäeviti kell 17.05 

Uudiseid toimetab Kristi Ilves, toetab Mulgimaa pärimuskultuuri programm

Kontakt Kristi Ilves: ajaleht@mulgimaa.ee

22. Mulgimaa lastefolklooripäev

Mulgimaa laste folklooripäev toimub 2018 juba 22. korda. Toimub 22.03.2018 Karksi-Nuia kultuurikeskuses.

Tegemist on kõige järjepidevama Mulgimaa lasteaialastele suunatud ettevõtmisega, millel osaleb tavaliselt 160-220 mudilast ja nende juhendajat kõikidest Mulgimaa kihelkondadest.

2018 tähistab Eesti Vabariik 100. sünnipäeva.  22. Mulgimaa laste folklooripäeva laulud ja laulumängud on kantud kodust, lapsepõlvest ja kodumaast.

Toetab folklooorifestivalide programm

Kontakt: Alli Laande alli.laande@gmail.com

 

Õpeteme mulgi kiilt 2018

Sügisel 2018 alustab taas õpetajate õpe.

2018 toimuvad keelepesäd kolmes lasteaias.

Murderingd tegutsevad Tarvastus, Tõrvas ja alustab ka Abjas.

Toetab: Mulgimaa pärimuskultuuri programm