Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

2017

Mulgi Elamuskeskuse rajamine Sooglemäele

Projekt: Mulgi Elamuskeskuse rajamine Sooglemäele

Asukoht: Sooglemäe Ala küla Helme vald 

Sooglemäe kinnistu, mille pindala on 6,8 ha, omanik on Mulgi Kultuuri Instituut

Sooglemäe arendusprojekti järgmised sammud ja ajakava: 

September 2017 arhitektuurikonkurss koostöös Eesti Arhitektide Liiduga

Arhitektuurikonkursile laekunud tööd, sh võidutöö Nüüd Arhitektidelt

Oktoober - jaanaur 2018 Projekteerimine

Taotluse esitamine PKT 31.01.2018

Ehitamine 2018 - 2020

Ekspositsioon ja sisustamine 2020 - 2021

Mulgi elamuskeskuse avamine mai 2021

Mulgi Elamuskeskuse projekti kõneisik on Tõrva vallavanem Maido Ruusmann +372 529 7969 maido.ruusmann@torva.ee ;

Lisainfo ka Kaja Allilender Mulgi Kultuuri Instituut 5185371, mki@mulgimaa.ee

Mulgimaa tuntuks!

Projekt: Mulgimaa tuntuks!

Projekti taotleja ja täitja: Mulgi Kultuuri Instituut

Kestus 2017 - 2019 mai

Kontakt: Kaja Allilender +372 5185 371, mki@mulgimaa.ee

Rahastus: PRIA Leader-meede Mulgimaa Arenduskoja kaudu

Projekti üldeesmärk: luua Mulgimaast kui reisisihist atraktiivsem sihtkoht. 

Projekti tegevused on suunatud siseturule ja Läti sihtturule.

Mulgikeelsed uudised ERRi Vikerraadios 2017

Koostöö ERR-iga.

Mulgikeelsed uudised on eetris Vikerraadios teisipäeviti kell 17.05 

Uudiseid toimetab Kristi Ilves, toetab Mulgima kultuuriprogramm.

Kontakt: Kristi Ilves ajaleht@mulgimaa.ee

Mulgimaa võrgustikud

Taotleja ja ellu viija: Mulgi Kultuuri Instituut

Rahastus: PRIA leader meede: Mulgimaa Arenduskoda

Projekti kestus: 2017- 2019

Projekti summa kokku: 33 477 EUR

Tegevused: Mulgimaa turismistrateegia 2025 koostamine, turismivõrgustiku, toidu- ja käsitöövõrgustiku arendamne, ühissturunduse tegevused.

Kontakt ja info: Kaja Allilender mki@mulgimaa.ee 5185371

Üitsainus Mulgimaa 2017

Ajaleht Üitsainus Mulgimaa ilmub aastast 2008.

Ajalehte annab välja Mulgi Kultuuri Instituut, toetab Mulgimaa kultuuriprogramm.

Ajaleht ilmub kvartaalselt, trükiarv 2500.

Loe ajalehte siit: Üitsainus Mulgimaa

Ajalehte toimetab Kristi Ilves ajaleht@mulgimaa.ee

Suure Mulgi sõnaraamatu koostamine 2017

Taotlus ja täitmine: Mulgi Kultuuri Instituut

Toetus: Mulgimaa kultuuriprogramm, Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital.

Kontakt ja projekti juht: Alli Laande 5239 232, alli.laande@gmail.co ;

Suur Mulgi sõnaraamat on väga hea näide kolme ühenduse heast koostööst – Tartu Ülikool, Mulgi Kultuuri Instituut ja Eesti Keeleinstituut, mille tegevust toetab ka Kultuuriministeeriumi Mulgimaa  Kultuuriprogramm

Suur Mulgi sõnaraamatu koostamise neljanda aasta eesmärgiks on täiendada sõnaraamatut 4500 sõna osas. 
Aasta jooksul saab Mulgi sõnaraamatu Eelex-i  veebikeskkonda sisse kantud 4500  kontrollitud ja näitelausetega täiendatud ja tüüpsõnadega märgistatud sõna. Aasta lõppedes on sõnaraamatus ~ 8700 sõna.  

Mulgi suure sõnaraamatu maht on planeeritud kokku ~13 500 sõna. Suur Mulgi sõnaraamat peaks valmima 2019.

Mulgi Mekk

Mulgimaa retseptiraamatu koostamine ja väljaandmine eesti, mulgi ja inglise keeles koos piltidega.

Taotleja: Mulgi Kultuuri Instituut

Toetab: PRIA teadmussiire meede

Kontakt: Kaja Allilender 5185371, mki@mulgimaa.ee

Mulgimaa vaimne pärand

Taotleja ja täitmine: Mulgi Kultuuri Instituut

Toetusprogramm: Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekannete koostamiseks ja uuendamiseks 2015–2019

Kontakt: Kaja Allilender +372 5185 371, mki@mulgimaa.ee

Paljud Mulgimaalt alguse saanud traditsioonilised mustrid, kombed, toidud on levinud üle Eesti ja praegugi laialdaselt kasutusel, kuid enamik inimesi ei tea, kust ja kuidas need on alguse saanud. Projekt annaks võimaluse seostada need kindla paikkonnaga ja anda seeläbi nii mulkidele endile kui teistelegi teada, millega on tegu. Seeläbi saame tugevdada Mulgimaa identiteeti ja innustada märkama ja kasutama just siinsele piirkonnale omast. 

21. Mulgimaa laste folklooripäev

Taotleja ja täitmine: Mulgi Kultuuri Instituut

Toetus: Folkloorifestivalide programm

Kontakt: Alli Laande +372 5239 232, alli.laande@gmail.com

21. Mulgimaa laste folklooripäev toimub 23. märtsil Abja kultuurimajas.

Loe ürituse kohta infot siit: 21. Mulgimaa laste folklooripäev

V Mulgi peo ettevalmistamine

V Mulgi pidu toimub 26. mail 2018 Halliste kihelkonnas Abjas.

Seekordse peo teemaks on Eesti Vabariik 100.

Peo ettevalmistused algasid 2016. aasta sügisel. 2017. aastal toetab Mulgi peo ettevalmistamist Mulgimaa kultuuriprogramm.

V Mulgi peo korraldab Mulgi Kultuuri Instituut koostöös Abja Vallavalitsusega (sügisest alates Mulgi vallaga).

Kontakt ja info: Kaja Allilender 5185371 mki@mulgimaa.ee

Õpeteme mulgi kiilt

Taotleja: MKI

Rahastus: Mulgimaa kultuuriprogramm

Mulgi keel õpetatakse 4. aasta Mulgimaa haridusasutuste õpetajatele. Samuti toimuvad mulgi keele ringid Tarvastus, Tõrvas ja Tartus.

Mulke talvekuul ja suvekuul

Mulke talvekuul toimus 28.02.2017 Teemaks oli Kohapärimus ja Kohapärimus Mulgimaal. Koolituse viis läbi Eesti Kohapärimuse Keskusest Jüri Metssalu.

Toetus: Mulgimaa kultuuriprogramm, taotleja MKI

Lembit Eelmäe 90. sünniaastapäeva tähistamine

Projekt: Lembit Eelmäe 90. sünniaastapäeva tähistamine 26.09.2017

Taotleja: Mulgi Kultuuri Instituut

Toetus: Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, Helme vald

Lembit Eelmäe oli Helme kihelkonnast Holdrest pärit näitleja ja luuletaja.

Lembit Eelmäe 90. sünniaastapäeva tähistamine Alal pildid