Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Uudised

Projekt "Mulgimaa võrgustikud" koosolek Mulgimaa turismi ja koostöö arengu teemal

20. novembril korraldatakse Taageperas Mulgimaa turismi arengu teemal koosolek Mulgimaa omavalitsuste volikogu liikmete osalusel. Sõna võtavad Margus Sameli EAS turismiarenduskeskuse direktor, kes räägib turismisi olulisuset regionaalsel tasandil,  Margus Timmo, Setomaa Liidu juhatuse esimees - koostöö vajadusest ja võimalustest ning Maido Ruusmann, Tõrva vallavanem - Sooglemäe elamuskeskusest. Pärast arutelu koostöö võimalustest Mulgimaal.

Mulgi Kultuuri Instituut kuulutep vällä Mulgimaa Uhkuse 2019 kandidaate võistluse

Aunimetuse iismärk om tunnuste inimesi või asutisi, ken oma pika-aalise tegevusege om Mulgimaa perändioidje ja piave tähtses mulgis olemist ning om pallu anden Mulgimaa ääs.

Mulgimaa Uhkusege tunnustatets kavvaaigset tüüd mulgi murdekeele ja mulgi meele edesikestmise ääs, ääd uut ürgüst oma keele ja meele edesianmisel või mõnda muud väärt tegu mulke kaasabistemise man ja Mulgimaa elu edesiviimisel.

Auhinna välläandmisel võetes arves:

  • kudas mulke enesetäädvust ja enese austust vällä näidäts;
  • kudas mulke enesetäädvus ja austus välläpuul kodu silma jääs;
  • kudas mulke enesetäädvust ja austust edesi kandas ja noortel edesi andas;
  • kudas mulgi tegemisi püstü oidas ja edesi viias.

Mulgimaa Uhkuse kandidaate võive soovite ja sedä nõuelde nii eräisigu ku ka asutise võ seltsi.

Ettepanekit saata kiräligult kandidaadi tegevuse seletuse ja esiteje asukotusse andmidege 1 . talvekuu päeväs 2019 Mulgi Kultuuri Instituudile aadressil Mulgi vald, Kulla küla, Leerimaja 69509 või e-posti aadressil mki@mulgimaa.ee

Mulgimaa Uhkuse 2019 aunimetus kuulutets vällä XII Mulgi konverentsi pääl 21.11.2019 Mustla rahvamajan.

Mulgimaa Uhkuse raha annap Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa perimuskultuuri abimeede.

Akkame jälle pääle mulgi keele õpetemisege!

Mulgi keele tunne aa:

Õpetejide mulgi keele ja kultuuri koolituse edimene kokkusaamine om 25. septembrel kell 14.00-17.30 Kulla Leerimajan.

Murderingi: Tarvastun 11. ja 18. septembrel kell 15 Tarvastu käsitüükoan (õpeteje Kristi Ilves tel 5344 8176)

Tõrvan 13. septembrel kell 16 Tõrva kultuurimajan (õpeteje Kristi Ilves tel 5344 8176)

Abjan 12. ja 26. septembrel kell 18 Abja raamatukogun (õpeteje Alli Laande tel 523 9232)

Osamassu ei ole.

Murdeõpmist kõrraldep Mulgi Kultuuri Instituut, rahage avitep Rahvakultuurikeskuse Mulgimaa perimuskultuuri toetemise meede.

Kik uvilise om oodet!

 

Mulgid käisid Seto kuningriipäeval Küllatüva külas

Mulgimaa Arenduskoja eestvedamisel korraldati Mulgimaa Arenduskoja liikmetele komepäevane õppereis Võrumaale. Osaleti setude suurimal kokkusaamise pühal, Seto kuningriigipäeval Küllätüvä külas. Mulgi vanem Siim Kabrits tervitas seto rahvast ja kutsus neid järgmisel aastal 30. mail Mulgi peole. Marsiti sõjaväeparaadil ja õnnitleti uut Setomaa ülemsoostkat Rein Järvelille (pildil vasakult kolmas).

Ülemsootskat käisid õnnitlemas (vasakult) Mulgimaa ettevõtja Kaupo Välba, Mulgi vanem Siim Kabrits, Mulgi Kultuuri Instituudi juht Ave Grenberg ja Mulkide III vanem Erich Palm.