Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Laste folklooripäev

XX laste folklooripäev

2016 toimus Mulgimaa laste folklooripäev juba 20. korda.

XX Mulgimaa laste folklooripäev toimub 17. märtsil Helme vallas Linna külas Ritsu spordihoones!

Tegemist on kõige järjepidevama Mulgimaa lasteaialastele suunatud ettevõtmisega, millel osaleb tavaliselt kuni 250 mudilast ja nende juhendajat.

Päeva sisuks on rühmade mulgikeelsed etteastumised ninh ühiselt mulgikeelsete laulumängude laulmine, mängimine ja ka õppimine.

Eesmärk on lastele mulgikeelsete laulude ja laulumängude abil tutvustada ja õpetada mulgi keelt ja kultuuri ja oma pärimust.

Mulgi laste folklooripäeval esitatakse eelkõige rahvalaule, -tantse ja -pillimuusikat, kuid tutvustatakse ka rahvakombestikku ja sõnalist pärimust.

Tegemist on pikima ajalooga traditsioonilise üritusega Mulgimaa lastele.

Pildid 19. laste folklooripäevast 2015 Heimtalis

Lugupeet mudilaste juhendeje!

Mulgi Kultuuri Instituut oodap Tede mudilasi 20. Mulgimaa laste fulklooripäeväle, mes saab teos 17. paastukuu päeväl Elme vallan Ritsu Lasteaed – Algkoolin  kell 11.00. Egält rühmält oodame ütte mulgikiilset etteastumist. 

Ole ää ja pane end kirja 1. paastukuu päeväs. Lehe pääl võis olla lasteaia nimi, laste arv, juhendejede arv.  

Ilmavõrgu aadress om alli.laande@gmail.com .