Tere tulemast Mulgimaale!

Parem ütessa kõrda mõõta, ku ütessa kõrda tetä!
Tahad latva ronide, akka tüvest pääle!

Juhatuse koosolek

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatuse koosolek 1. märtsil 2018

JUHATUSE KOOSOLEK 1. märtsil  2018 a. Mustlas, Viljandi vald.

Koosoleku päevakord: 

 1. Ülevaade INTERREG Green Railway projekti ellu viimisest, Sille Talvet-Unt
 2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja hindamiskomisjoni uute liikmete nimetamine.
 3. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja hindamiskomisjoni liikmete töötasu määramine.  
 4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja delegatsioon LINC 2018 Soomes, 12.-16.06. 2018. Delegatsiooni kinnitamine, päevaraha suuruse määramine.
 5. LINC 2019 Eestis 10.-12.09. 2019, koostööprojekti esitamine koos tegevusgruppidega: Pärnu Lahe Partnerluskogu, Roheline Jõemaa, Kodukant Läänemaa.
 6. Tervise edenduseks tehtavad kulutused. Ettepanek: hüvitada tervise edenduseks tehtavaid kulutusi 60 € ulatuses Mulgimaa Arenduskoja juhatuse liikme, töötaja kohta ühes kvartalis.
 7. Laenude võtmine MTÜ Mulgimaa Arenduskoja tegevuskulude ning projektide teostamise kulude katmiseks. Laenu käendamise vajadus, võimalikud laenu käendajad.
 8. Perioodi 2016 – 2017 eelarve kasutus, 2018 aasta eelarve ja eelarve prognoos aastani 2023.
 9. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja palgajuhendi muutmise arutelu.
 10. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja töötajate palgatõusu arutelu.
 11. Informatsioon:
  1. Mulgi Märgi tunnustussüsteemi arendamine.
  2. Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 muutmine.
  3. Taotlejate nõustamine Tõrva ja Viljandi vallas.
  4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja ametiauto kahju hüvitamine sõidukikindlustuse lepingu alusel.